TECHNISCHE DATEN VAN HET BLAUWE STEEN "PETIT GRANIT"

Aard en geologische oorsprong

Blauwe hardsteen of Petit Granit is een crinoïdekalksteen van het Tournaisiaan. De benaming "Petit Granit" vindt zijn oorsprong in het gebruik en wordt verklaard door het glinsteren van de rots bij breuk, wat doet denken aan graniet ( vulkanische gesteenten ).

Bijzonderheden en samenstelling

De blauwe steen - Petit Granit is de meest gebruikte natuursteen in de bouw in België. Zijn toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt, zijn vele bewerkingen en afwerkingen, en de omvang van de afzettingen, waar de steen ontgonnen wordt, verklaren het belang van deze sector.

Deze rots heeft een natuurlijke uitgesproken blauwgrijze kleur met de aanwezigheid van vele crinoïderesten die samengeklit werden door microkristallijn calciet.

Deze textuur toont zich bij marmerwerken ( zwarte, gevlekte achtergrond die versterkt wordt door koralen, schelpen, ….) en bij verschillende bewerkingen ( glinsteringen op ruwe achtergrond ).Gezaagd of bewerkt, vertoont de steen kleurschakeringen te wijten aan de afmetingen van de crinoïderesten en de aanwezige bindstof. Deze schakeringen zijn kenschetsend voor elke bank in elke groeve en nemen af met het optredende patina. De heldere stenen worden gebruikt voor het behouwen en de donkere voor marmerwerken.

Classificatie

Voor blauwe hardsteen - Petit Granit maken een onderscheid in vier categorieën in functie van uitzicht en bestemming :

Categorie A - Beeldhouwwerken, grafzerken of werken met een uitzonderlijke afwerking.
Categorie B - Bouwwerken, restauratiewerken of marmerwerken.
Categorie C - Houwstenen of bekledingselementen.
Categorie D - Breukstenen, boordstenen en tegels voor voetpaden.

Deze korte opsomming toont de vele gebruiksmogelijkheden dankzij een eeuwenlange ervaring en voeg daarbij dan nog de moderne technologie en de kwaliteit van de afzettingen . Dit alles laat omvangrijke leveringen toe van homogene kwaliteit.

Technische eigenschappen

Schijnbare volumemassa kg/m³ 2.689
Poreusheid vol. % 0,31
Vorstvastheid vorstvast
Geluidsvoortplantingssnelheid m/s 5.978
Drukweerstand N/mm² 129,2
Buigweerstand N/mm² 12,7
Slijtweerstand (1000m) mm 3,16
Elasticiteitsmodulus N/mm² 70.000
Thermische uitzetting mm/m°C 0,01

Toepassingen

De gebruiksmogelijkheden van blauwe steen - Petit Granit is veelzijdig. De vele bewerkings- en afwerkingsmogelijkheden, evenals de waaier van afmetingen maken er een gewaardeerde natuursteen van voor vele toepassingen : vloeren, plinten, gevelplinten, vensterbanken, dorpels, omlijstingen, gevelbekleding, trappen, afdekkingen, boordstenen, breukstenen, kasseien, enz...

Normale afmetingen

  Lengte (cm)
Breedte(cm)
Oppervlakte (m²)
 Dikte(cm)
 
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Bewerkte stenen
30
150
10
60
0.1
0.5
2
30
Vloeren
30
60
15
60
 
0.36
2
5

Andere afmetingen zijn mogelijk, maar worden niet als gebruikelijk beschouwd. Het volstaat een specifieke aanvraag in te dienen.